Purchase of gold and silver coins in Warsaw - attractive prices

PLN7,374.52

Skup monet za złota i srebra w Warszawie - profesjonalny skup i sprzedaż monet ze złota i metali szlachetnych.

Aktualna cena złota

PLN / oz (uncje). Automatyczna aktualizacja co ok. 180 minut.

Ceny zakupu najczęściej spotykanych monet

Zdjęcia Nazwa i opis Cena, PLN
Wielka Brytania, 1/2 Suwerena 1893 r. Waga: 3,98 g / Metal: Au 917
USA, 20 Dolarów (Twenty dollars) 1885 r., Waga: 33,43 g / Metal: Au 900
Wielka Brytania, 1/2 Suwerena 1893 r. Waga: 3,98 g / Metal: Au 917
USA, 20 Dolarów (Twenty dollars) 1885 r., Waga: 33,43 g / Metal: Au 900
Wielka Brytania, 1/2 Suwerena 1893 r. Waga: 3,98 g / Metal: Au 917
USA, 20 Dolarów (Twenty dollars) 1885 r., Waga: 33,43 g / Metal: Au 900
Wielka Brytania, 1/2 Suwerena 1893 r. Waga: 3,98 g / Metal: Au 917
USA, 20 Dolarów (Twenty dollars) 1885 r., Waga: 33,43 g / Metal: Au 900

Jak działa skup monet u nas?

Na polskim rynku działamy od 2012 roku i cieszymy się wysoką opinią naszych klientów oraz partnerów. Oferujemy skup monet z metali szlachetnych - monety ze złota i srebra, platyny i palladu. Ceny skupu monet są zmienne, zależą one od ich stanu i zmieniającej się ceny metalu, z jakiego zostały wybite.

Na podstawie przesłanych do nas zdjęć jesteśmy w stanie wstępnie określić wartość posiadanych przez Państwa przedmiotów (cena podana przy wstępnej wycenie jest orientacyjna). Jeżeli pasuje Państwu cena orientacyjna, prosimy o przesłanie przedmiotu pocztą lub kurierem. Po osobistym dostarczeniu zaproponowana cena przedmiotu jest ostateczna.

Osobiście skup prowadzimy w Warszawie lub innym mieście po wcześniejszym uzgodnieniu, oraz drogą pocztową / za pośrednictwem firmy kurierskiej. Tabela obok przedstawia cenę zakupu najczęściej spotykanych srebrnych i złotych monet.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości oraz w sprawie wyceny zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: soliscoins@soliscoins.com lub telefonicznie.

Adres Foksal 18, 00-372 Warszawa, Polska
Telefon Kom.: (+48) 725 805 753
E-mail soliscoins@soliscoins.com

Purchase of gold and silver coins in Warsaw - professional purchase and sale of gold and precious metal coins.

The current price of gold

PLN / oz. Automatic update app. every 180 minutes.

Purchase prices of the most common coins

Photos Name and description Price, PLN
Wielka Brytania, 1/2 Suwerena 1893 r. Waga: 3,98 g / Metal: Au 917
USA, 20 Dolarów (Twenty dollars) 1885 r., Waga: 33,43 g / Metal: Au 900
Wielka Brytania, 1/2 Suwerena 1893 r. Waga: 3,98 g / Metal: Au 917
USA, 20 Dolarów (Twenty dollars) 1885 r., Waga: 33,43 g / Metal: Au 900
Wielka Brytania, 1/2 Suwerena 1893 r. Waga: 3,98 g / Metal: Au 917
USA, 20 Dolarów (Twenty dollars) 1885 r., Waga: 33,43 g / Metal: Au 900
Wielka Brytania, 1/2 Suwerena 1893 r. Waga: 3,98 g / Metal: Au 917
USA, 20 Dolarów (Twenty dollars) 1885 r., Waga: 33,43 g / Metal: Au 900

How does buying coins with us work?

We have been operating on the Polish market since 2012 and we enjoy a high opinion of our clients and partners. We offer purchase of precious metal coins - gold and silver, platinum and palladium coins. The purchase prices of coins are variable, they depend on their condition and the changing price of the metal from which they are minted.

Based on the photos sent to us, we are able to pre-determine the value of your items (the price given in the initial valuation is approximate). If the approximate price suits you, please send the item by post or courier. After personal delivery, the proposed price for the item is final.

We personally purchase in Warsaw or another city by prior arrangement, and by post / courier. The table opposite shows the purchase price of the most common silver and gold coins.

If you have any questions or doubts and for a quote, please contact us at the following e-mail address:soliscoins@soliscoins.com or by phone.

Address Foksal 18, 00-372 Warsaw Poland
Telephone +48 725-805-753
E-mail soliscoins@soliscoins.com